Betaalmogelijkheden

Betaalmogelijkheden

 

Betaling via iDEAL en Sofort Banking

1) Als een betaling via iDEAL of Sofort Banking om welke reden dan ook niet lukt, kunt u altijd overgaan op de betaaloptie 'vooruitbetaling'.

2) De dag na bijschrijving op onze bankrekening wordt gezien als de eerste dag van de verzendingstermijn, tenzij de betaling plaatsvindt op vrijdag of zaterdag, Dan wordt de maandag als eerste dag van de verzendingstermijn gerekend.

 

 

Betaling via PayPal

 

 

Vooruitbetaling

Indien de betaling in de klants eigen bankomgeving geschiedt, is het bedrag dezelfde dag op onze bankrekening bijgeschreven of als de betaling in de middag geschiedt de eerstvolgende werkdag. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat als een betaling op de vrijdag plaatsvindt, deze hoogstwaarschijnlijk de daaropvolgende maandag is bijgeschreven. De dinsdag geldt dan als eerste dag van de verzendingstermijn.

 

 

Achteraf betalen

Indien u gebruik wilt maken van betaling achteraf, geldt een aantal bepalingen en voorwaarden.

1) De betaling dient netto binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op onze bankrekening op naam van 3Sigma.

2) Indien niet aan punt 1 is voldaan, wordt een eerste herinnering gestuurd de eerste dag na het verlopen van de betalingstermijn van 2 weken. U heeft dan nog 3 werkdagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Is de betaling dan nog niet voldaan, volgt een tweede herinnering. De betaling dient dan wederom binnen 3 werkdagen te geschieden. Voor de eerste herinnering wordt een extra bedrag van 1 EURO inrekening gebracht. Voor de tweede herinnering een extra bedrag van 2,50 EURO.

3) Is de factuur na twee herinneringen nog niet voldaan, volgt de eerste aanmaning. U heeft dan 7 dagen de tijd om de betaling te verrichten. Blijft betaling nog steeds uit, volgt een tweede aanmaning. U heeft dan drie werkdagen de tijd om de betaling te verrichten. Voor de gestuurde aanmaning(en) wordt een bedrag van 7,50 EURO extra gerekend. Blijft betaling nog steeds uit, wordt de invordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

4) De hoogte van het aankoopbedrag heeft geen invloed op de hoogte van de extra te berekenen kosten voor herinneringen en aanmaningen.