Copyright

 

De ontwerpen op deze website:

- zijn verkregen door licenties OF

- zijn opgestuurd door klanten OF

- zijn door Alleenmaarstickers.nl ontworpen OF

- hebben geen Copyright

 

Mocht iemand menen copyright te hebben op 1 of meer afbeedingen kan deze zich middels e-mail richten tot Alleenmaarstickers.nl. De betreffende afbeelding wordt dan verwijderd of blijft indien toegestaan op onze website staan met bronvermelding, uitgever, maker of dergelijke.

 

Indien afbeeldingen door klanten zijn aangeleverd en Alleenmaarstickers.nl hebben gemachtigd om deze te plaatsen op de website, is ervan uitgegaan dat de betreffende afbeelding(en) eigendom zijn van de betreffende klant.